fbpx

program czyste powietrze 2021 -
jak uzyskać dotację?

Dotacje z programu Czyste Powietrze obejmują dofinansowania do termomodernizacji i wymiany starych kotłów dla domów jednorodzinnych. Na tej stronie dowiesz się co to za program, kto może z niego skorzystać i jak możesz uzyskać dotację. 

Kto może uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze?

Dotacje z programu Czyste Powietrze w 2021 roku może uzyskać właścicieli lub jeden ze współwłaścicieli domu jednorodzinnego.
Jeżeli budynek ma kilku współwłaścicieli wniosek może złożyć tylko jedna osoba. W takim przypadku niezbędna jest zgoda pozostałych współwłaścicieli.

Na jaki budynek można uzyskać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze obejmuje dofinansowanie wyłącznie dla istniejących (posiadających odbiór) domów jednorodzinnych.
Dofinansowanie nie obejmuje domów nowobudowanych,
czyli budynków nieposiadających odbioru budowlanego (w trakcie budowy).

Domem jednorodzinnym jest budynek mieszkalny, w którym mogą znajdować się maksymalnie dwa lokale mieszkalne (prawnie wydzielone samodzielne mieszkania). Z dotacji wyłączone są budynki, w których ponad 30% powierzchni całkowitej przeznaczona jest na pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej

Oznacza to, że dofinansowanie nie obejmuje budynków przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. Należy jednak odróżnić budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej a budynek w którym jest zarejestrowana działalność gospodarcza. 
Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą zarejestrowaną na swój dom, ale nie wykorzystujesz żadnych pomieszczeń w celach tej działalności, możesz uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze!

pomoc w uzyskaniu dotacji

Załatwimy wszystkie formalności za Ciebie. Otrzymasz gwarancję przyznania dofinansowania.

Program Czyste Powietrze 2021 - Na co można uzyskać dotację?

 

Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła:

Podstawową inwestycją dotowaną w ramach programu Czyste Powietrze jest wymiana starych kotłów na paliwo stałe (kopciuchów, kotłów na ekogroszek o klasie poniżej 5, piece kaflowe itp.) na nowe ekologiczne źródła ciepła. Jeżeli w Twoim domu jedynym źródłem ciepła jest stary kocioł na paliwo stałe, najpewniej kwalifikujesz się do dofinansowania z programu Czyste Powietrze.

Wymianie nie podlegają natomiast stare kotły gazowe. Program Czyste Powietrze nie obejmuje dofinansowania do wymiany starego kotła gazowego na nowe źródło ciepła. W takim wypadku możliwe jest jest jedynie uzyskanie dofinansowania do termomodernizacji, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań.

Nowe źródła ciepła dofinansowywane w ramach programu Czyste Powietrze:

 • Kocioł gazowy lub kotłownia gazowa;
 • Pompa ciepła powietrzna lub gruntowa;
 • Kocioł na pellet klasy ecodesing;
 • Kocioł na ekogroszek klasy ecodesign;
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Węzeł cieplny (ogrzewanie z sieci ciepłowniczej).

Wymieniając stare źródło ciepła na ekologiczne można uzyskać także dofinansowanie do modernizacji instalacji centralnego ogrzewania. Jeżeli w budynku instalacja wcześniej nie istniała (ze względu na ogrzewanie piecami kaflowymi), można uzyskać dotację także na wykonanie takiej instalacji.

Poza samym źródłem ciepła dofinansowanie obejmuje także prace oraz materiały dodatkowe. Jeżeli poszukujesz dokładniejszych informacji, sprawdź podstronę: Dofinansowanie do wymiany pieca.
 

Czyste Powietrze – dofinansowanie do termomodernizacji budynku:

Wymieniając stare źródło ciepła, a w niektórych sytuacjach także posiadając już spełniające wymagania programu, można uzyskać dofinansowanie do termomodernizacji domu. Nie na natomiast możliwości aby skorzystać z dofinansowania tylko na termomodernizację bez likwidacji starego kotła na paliwo stałe. Jeżeli w budynku jest stary kopciuch, musi zostać obowiązkowo zlikwidowany.

Zakres termomodernizacji w programie jest bardzo szeroki i obejmuje:

 • Docieplenie budynku (w tym ścian zewnętrznych, stropu pod poddaszem, dachu, podłogi na gruncie itp)
 • Wymianę okien;
 • Wymianę drzwi zewnętrznych;
 • Wymiana bramy garażowej;
 • Montaż rekuperacji.
Korzystając z dofinansowania na termomodernizację nie ma obowiązku realizacji kompleksowej inwestycji. Można skorzystać np. tylko z docieplenia poddasza i wymiany połowy okien. Należy jednak pamiętać, że nie każda inwestycja może być wykonana w danym budynku oraz to, że poszczególne materiały czy urządzenia muszą spełniać szczegółowe wytyczne programu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: Dofinansowanie do termomodernizacji.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Kwota dotacji jaką można uzyskać w programie Czyste Powietrze zależna jest od trzech kwestii:

 • Wysokości dochodu wnioskodawcy oraz jego gospodarstwa domowego;
 • Zakresu realizowanej inwestycji
 • Wysokości faktycznie poniesionych kosztów na poszczególne działania
Postaramy się omówić każdy z poszczególnych zagadnień w zrozumiały sposób.
 

Wysokość dochodu

2021 roku dofinansowanie z programu Czyste Powietrze uzyskać można w ramach dwóch progów dofinansowania – próg podstawowy i próg podwyższony. 

Próg podstawowy skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych, których dochody za ostatni rozliczony rok podatkowy nie przekroczyły 100.000 zł. Do obliczenia dochodu brane są wszystkie dochody, także dochody z tytułu posiadanego gospodarstwa rolnego czy dochodów zagranicznych. Nie są natomiast brane pod uwagę świadczenia socjalne, m.in. 500 plus.
 
Próg podwyższony skierowany jest do osób, których średni dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1400 zł netto miesięcznie. W przypadku gospodarstw jednoosobowych jest to kwota 1960 zł netto miesięcznie. Podobnie jak w progu podstawowym brane są pod uwagę wszystkie dochody, z jedną różnicą. Do 30.06.2021 brane są pod uwagę dochody za rok 2019.
Aby uzyskać dotację na próg podwyższony należy uzyskać specjalne zaświadczenie z urzędu gminy lub urzędu miasta. 
 
W ramach progu podstawowego poziom dofinansowania wynosi 30% – 45% w zależności od zakresu inwestycji. 

Dla progu podwyższonego jest to 60% – 75%.

Zakres realizowanej inwestycji

Istotnym czynnikiem, który wpływa na poziom dofinansowania w programie Czyste Powietrze jest zakres realizowanej inwestycji. Poza poziomem dofinansowania jakie możemy uzyskać w ujęciu procentowym, istnieją także ograniczenia kwotowe dotacji dla całej inwestycji.

Dla łatwiejszego zrozumienia zagadnienia skorzystamy z przykładu.

Inwestycja obejmuje wymianę starego pieca zasypowego (kopciucha) na pompę ciepła oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku. Pompa ciepła została wyceniona na 30.000 zł, docieplenie budynku na 35.000 zł.
W ramach takiego zakresu inwestycji maksymalna możliwa do uzyskania kwota dotacji w progu podwyższonym to 32.000 zł.

Pompa ciepła jak i ocieplenie budynku w ramach programu podwyższonego dofinansowane są na poziomie 60%. Łączna wartość inwestycji to 65.000 zł. Dla tej kwoty wartość dofinansowania wyniosłaby 65.000 zł x 60% = 39.000 zł. Jednak maksymalna kwota, którą może uzyskać wnioskodawca to 32.000 zł.

Dokładne informacje o tym ile możesz uzyskać dofinansowania oraz w jakiej sytuacji możesz starać się o próg podwyższony Poziom dofinansowania. 

pomoc w uzyskaniu dotacji

Załatwimy wszystkie formalności za Ciebie. Otrzymasz gwarancję przyznania dofinansowania.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze należy sporządzić wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami oraz przesłać go do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚiGW).

O tym jak to zrobić, na co należy zwrócić uwagę oraz czy warto korzystać z firm zewnętrznych dowiesz się z artykułu