fbpx

podatkowa Ulga termomodernizacyjna 2021

Sprawdź na czym polega ulga termomodernizacyjna i czy możesz z niej skorzystać. Na tej stronie dowiesz się ile wynosi ulga, czy Twoja inwestycja kwalifikuje się do ulgi oraz jak z niej skorzystać. 

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Podatkowa ulga termomodernizacyjna pozwala na dokonanie odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków, które zostały poniesione na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w domu jednorodzinnym.

Odliczone mogą być wydatki na materiały budowlane, urządzenia oraz usługi związane z realizacją tego przedsięwzięcia. Odliczenia można dokonać w pełnej kwocie wydatków inwestycyjnych. Ważnym jest, aby te wydatki były udokumentowane fakturą wystawioną przez podatnika VAT, czyli podmiotu niekorzystającego ze zwolnienia z tego podatku.

Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi nie dotyczą tylko termomodernizacji budynku, ale szerokich proekologicznych inwestycji, w tym montażu instalacji fotowoltaicznej oraz wymiany starego pieca na nowy.

Listę wydatków możliwych do odliczenia w uldze termomodernizacyjnej w 2021 roku znajdziesz na dole strony.

Kto może skorzystać?

Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać może właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zgodnie z ustawą o PIT budynkiem jednorodzinnym jest budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Ulga termomodernizacyjna nie obejmuje zatem budynków wielorodzinnych (powyżej 2 lokali mieszkalnych) oraz budynków w których powierzchnia przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30%.

 

Jaką kwotę można odliczyć?

Kwota, którą można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53.000 zł na jednego podatnika korzystającego z ulgi. To o ile faktycznie zapłacimy mniej podatku dochodowego zależy od sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym oraz od progu podatkowego, który nas obowiązuje. Najczęściej będą to wartości:

1) Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych, w pierwszym progu podatkowym (17%) maksymalna kwota odliczonego podatku wyniesie 9 010 zł. 
2) Dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych, w drugim progu podatkowym (32%), maksymalna kwota odliczonego podatku wyniesie do 16 960 zł
3) Osoby rozliczające się na podstawie podatku liniowego (19%), maksymalna kwota wyniesie 10 070 zł. 

Ulga termomodernizacyjna 2021 a program Czyste Powietrze

Osoby korzystające z programu Czyste Powietrze mogą korzystać także z ulgi termomodernizacyjnej. Koszty, które można rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej zostaną jednak obniżone o kwotę uzyskanej dotacji. W związku z tym podatnik może rozliczyć wyłącznie koszty które poniósł z własnej kieszeni.

Przykład:
Dofinansowanie do inwestycji do wymiany starego kotła na pompę ciepła wyniosło 45% kosztów kwalifikowanych.
Wartość zakupu pompy ciepła wraz z montażem to 30.000 zł.
Dofinansowanie: 13.500 zł
Koszty własne: 16.500 zł
Kwota możliwa do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej w tym przypadku wynosi 16.500 zł

Przy rozliczaniu ulgi termomodernizacyjnej razem z programem Czyste Powietrze zachęcamy do korzystania z usług biur rachunkowych.

Ulga termomodernizacyjna 2021 a rodzaj deklaracji PIT

Kwota jaką można uzyskać w ramach ulgi termomodernizacyjnej zależna jest także od sposobu rozliczania się z podatku dochodowego. Z ulgi skorzystać mogą podatnicy rozliczający się deklaracjami PIT: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

W sytuacji kiedy kwota odliczenia okaże się wyższa od kwoty dochodu rocznego, podatnik może rozliczyć ulgę w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat od roku w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Lista wydatków możliwych do odliczenia w uldze termomodernizacyjnej w 2021 roku:

Materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe (ecodesign);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489)