dofinansowanie do wymiany pieca
Czyste Powietrze

Podstawowym działaniem, na jakie można uzyskać dofinansowanie z programu Czyste Powietrze jest wymiana starego pieca na nowy. Na tej stronie dowiesz się na jakie nowe źródło ciepła możesz uzyskać dotację.

Na czym polega program Czyste Powietrze?

Ogólne informacje o rządowym programie dotacji Czyste powietrze znajdziesz w artykule Program Czyste Powietrze.

Jakie źródła ciepła podlegają wymianie?

Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania do wymiany pieca, w większości przypadków będziesz musiał zlikwidować swoje stare źródło ciepła. W ramach programu Czyste Powietrze wymianie podlegają wyłącznie kotły na paliwo stałe. Spośród nich wymienić można:

  • Kocioł zasypowy – są to typowe stare kotły na węgiel – drewno, inaczej zwane kopciuchami;
  • Kocioł z podajnikiem o klasie niższej niż 5 – obejmuje to kotły zarówno na ekogroszek jak i pellet, które posiadają klasę 3 lub 4;
  • Piec kaflowy;
  • Trzony kuchenne (kuchnie kaflowe);
  • Kominki z systemem rozprowadzania ciepła (czyli kominki z płaszczem wodnym, wykorzystywane jako jedyne lub główne źródło ogrzewania w domu). 
Wymianie nie podlegają natomiast kominki wykorzystywane do celów rekreacyjnych oraz kotły gazowe. Brak jest możliwości aby w ramach dofinansowania do wymiany pieca skorzystać z wymiany starego kotła gazowego na nowy. W takiej sytuacji, przy spełnieniu dodatkowych warunków, można uzyskać jedynie dotację do termomodernizacji budynku.

 

pomoc w uzyskaniu dotacji

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu dotacji

Na jakie źródła ciepła można uzyskać dofinansowanie?

Podstawowym wymogiem skorzystania z dotacji na wymianę pieca jest utylizacja starego źródła ciepła. Wnioskując o dotację na nowe źródło ciepła deklarujemy, że w budynku po przeprowadzeniu inwestycji nie będzie znajdować się żadne źródło ciepła niespełniające wymagań programu Czyste Powietrze. Jeżeli decydujemy się na wymianę starego pieca, możemy wybrać jedno z ekologicznych źródeł ciepła.

Czyste Powietrze – dotowane źródła ciepła:

Kliknij w interesujące Cię źródło ciepła powyżej, aby dowiedzieć się więcej. 

To, jakie źródło ciepła wybierzemy w ramach dotacji na wymianę pieca zależy od preferencji jak i indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Nie w każdej sytuacji można zamontować poszczególne źródło ciepła. Poniżej postaramy się opisać podlegające dofinansowaniu na piec.

DOFINANSOWANIE DO PIECA GAZOWEGO

Ogrzewanie gazowe to aktualnie najpopularniejsze rozwiązanie stosowane w domach jednorodzinnych. Kocioł gazowy jest bezobsługowy, pozwala na utrzymywanie w domu stałej temperatury. Zajmuje także zdecydowanie mniej miejsca od kotłów na paliwo stałe.

Decydując się na wymianę starego pieca możemy uzyskać dotację na ogrzewanie gazowe w ramach programu Czyste Powietrze. Dotację do kotła gazowego otrzymać możemy zawsze gdy nasz dom kwalifikuje się do programu Czyste Powietrze – nie ma żadnych dodatkowych wymagań. 

Wysokość dotacji na ogrzewanie gazowe zależna jest zarówno od tego czy kwalifikujemy się do dofinansowania na poziomie podstawowym czy podwyższonym (Poziom dofinansowania) oraz tego czy nasza inwestycja kwalifikuje się jako kocioł gazowy czy kotłownia gazowa.

Nasza inwestycja zostanie zakwalifikowana jako realizacja kotłowni gazowej jeżeli nasz budynek nie posiada przyłącza gazowego. W przypadku gdy w budynku znajduje się przyłącze gazowe oraz jest podpisana umowa z gazownią, inwestycja będzie potraktowana jako dofinansowanie do pieca gazowego. Decydując się na dofinansowanie do zmiany ogrzewania na gazowe warto zweryfikować do której kategorii zalicza się nasza inwestycja.

Dotacja na kocioł gazowy:

Dofinansowanie do pieca gazowego w przypadku gdy w budynku posiadamy już przyłącze gazowe. 

Poziom podstawowy dofinansowania:
30%, ale nie więcej niż 4.500 zł dotacji

Poziom podwyższony dofinansowania:
60%, ale nie więcej niż 9.000 zł dotacji

W ramach dofinansowania na piec gazowy można uzyskać dotację także do montażu kotła gazowego wraz z osprzętem, układem odprowadzania spalin oraz zbiornikiem CWU (ciepła woda użytkowa). W przypadku montażu kotła zasilanego z butli na gaz – jej zakup także stanowi koszt kwalifikowany. 

Dofinansowanie do kotłowni gazowej:

Dofinansowanie do pieca gazowego w przypadku gdy w domu nie posiadamy przyłącza gazowego. 

Poziom podstawowy dofinansowania:
45%, ale nie więcej niż 6.750 zł dotacji

Poziom podwyższony dofinansowania:
75%, ale nie więcej niż 11.250 zł dotacji

W ramach dotacji na kotłownie gazową można uzyskać dotację także do montażu kotła gazowego wraz z osprzętem, układem odprowadzania spalin oraz zbiornikiem CWU (ciepła woda użytkowa) oraz wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem.

DOTACJA DO POMPY CIEPŁA

Pompa ciepła to najszybciej rozwijające się rozwiązanie idealnie przystosowane do ogrzewania domu jednorodzinnego. Bardzo dynamiczny rozwój rynku pomp ciepła związany jest z niewielkim kosztem ogrzewania oraz ekologią. Na zwiększoną popularność pomp ciepła wpływa także ogromna popularność fotowoltaiki.

Wymieniając stary piec w domu można uzyskać dofinansowanie do najbardziej ekologicznego rozwiązania jakim jest pompa ciepła. Dotacja do pompy ciepła przysługuje bez dodatkowych wymagań. Jest to rozwiązanie szczególnie premiowane w programie Czyste Powietrze, w związku z czym  dofinansowanie do pompy ciepła jest wyższe niż dla innych inwestycji. 

Pompa ciepła, pomimo dużych nakładów wymaganych na początku inwestycji, jest długookresowo najbardziej opłacalnym sposobem ogrzewania domu. Wraz z instalacją fotowoltaiczną pozwalają obniżyć koszty ogrzewania nawet do zera. Dzięki dotacji do pompy ciepła możliwe jest znaczące ograniczenie kosztów inwestycji. 

Poziom dofinansowania do pompy ciepła zależny jest zarówno od poziomu dofinansowania w ramach którego się kwalifikujemy jak i klasy efektywności pompy ciepła. Na rynku można znaleźć pompy ciepła o klasie efektywności energetycznej od A do A+++. W dotacji na pompę ciepła premiowane są te o wyższych klasach efektywności energetycznej. 

Dofinansowanie do pompy ciepła klasy A+

Poziom podstawowy dofinansowania:
30%, ale nie więcej niż 9 000 zł dotacji

Poziom podwyższony dofinansowania:
60%, ale nie więcej niż 18 000 zł dotacji

Dofinansowanie do pompy ciepła klasy A++

Poziom podstawowy dofinansowania:
45%, ale nie więcej niż 13 500 zł dotacji

Poziom podwyższony dofinansowania:
60%, ale nie więcej niż 18 000 zł dotacji

DOFINANSOWANIE DO KOTŁA NA PELLET

Pellet jest paliwem odnawialnym i ekologicznym, produkowanym z trocin, które są następnie prasowane do granulatu. Nowoczesne kotły na pellet są w pełni automatyczne, wymagają tylko okresowego dorzucenia paliwa. Z tego powodu są często wybierane tam, gdzie nie dociera gaz.

Korzystając z programu Czyste Powietrze mamy możliwość wyboru dofinansowania do pieca na pellet. Nie jest to jednak źródło ciepła, które możemy zainstalować w każdej sytuacji. Nie uzyskamy dofinansowania na kocioł na pellet jeżeli dom posiada przyłącze do sieci gazowej. W takiej sytuacji brak jest możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie do programu Czyste Powietrze na kotły na paliwo stałe, w tym pellet. 

Decydując się na kocioł na pellet, poziom dofinansowania jaki możemy uzyskać zależny jest od progu dofinansowania, do którego się kwalifikujemy. Poza samym kotłem na pellet, dofinansowaniu podlega także usługa montażu kotła, system odprowadzania spalin, niezbędny osprzęt i armatura oraz zbiornik cwu na ciepłą wodę użytkową. 

Dofinansowanie do kotła na pellet

Poziom podstawowy dofinansowania:
30%, ale nie więcej niż 6 000 zł dotacji

Poziom podwyższony dofinansowania:
60%, ale nie więcej niż 12 000 zł dotacji

DOTACJA DO KOTŁA NA EKOGROSZEK

Piec na ekogroszek to klasyka w ogrzewaniu polskich domów. Coraz więcej produkowanych kotłów jest w pełni automatycznych co gwarantuje wygodę użytkowania. 

Dofinansowanie do pieca na ekogroszek w ramach programu Czyste Powietrze dostępne jest pod pewnymi warunkami. Aby móc skorzystać z dotacji na ekogroszek dom nie może posiadać przyłącza gazowego. W przeciwnym wypadku nie można uzyskać dotacji na wymianę starego pieca na kocioł na paliwo stałe, w tym ekogroszek i pellet. 

Kocioł na ekogroszek nie jest premiowany tak jak kocioł na pellet, ogrzewanie gazowe czy pompa ciepła. Dlatego dotacja jaką możemy uzyskać do ogrzewania na ekogroszek jest niższa niż dla pozostałych źródeł ciepła. 

Poziom dofinansowania, analogicznie do pozostałych źródeł ciepła zależny jest głównie od tego, czy kwalifikujemy się do poziomu podstawowego czy podwyższonego dotacji. 

Dofinansowanie do kotła na ekogroszek

Poziom podstawowy dofinansowania:
30%, ale nie więcej niż 3 000 zł dotacji

Poziom podwyższony dofinansowania:
60%, ale nie więcej niż 6 000 zł dotacji

Jak uzyskać dofinansowanie?

Aby uzyskać dotację na piec w ramach programu Czyste Powietrze niezbędne jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z określonymi załącznikami. Wniosek taki należy przesłać do odpowiedniego dla miejsca inwestycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚiGW).

Przygotowując wniosek warto skorzystać z oferty profesjonalnych doradców. Nie jest to wysoki koszt a pozwala uzyskać jak najwięcej z dotacji oraz uniknąć istotnych błędów mogących skutkować nawet odrzuceniem wniosku i odmową wypłaty dofinansowania.

pomoc w uzyskaniu dotacji

Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc w uzyskaniu dotacji